Połonina Caryńska

Połonina Caryńska to jedna z połonin w Bieszczadach, położona między dolinami Prowczy i Wołosatego. Połonina ta ma bardzo charakterystyczny kształt z trzema wierzchołkami, z wyraźnie widoczną asymetrią zboczy. Swoją nazwę zawdzięcza nieistniejącej już wsi Caryńskie, która położona była dawniej po stronie północnej masywu. Obecnie zachowały się tu jedynie ruiny cerkwi i cmentarzyk. Inna nazwa Połoniny Caryńskiej to Połonina Berehowska.

Panorama

Połoninę Caryńską tworzy potężny, jednolity grzbiet długości około 4 km i wyróżnia ją pięć kulminacji:  najwyższa zwana Kruhły Wierch (1297 m n.p.m.), pośrednia (1239 m n.p.m.), z kolei dwie skrajne to – zachodnia (1256 m n.p.m.) oraz wschodnia (1148 m n.p.m.).Stoki są tu krótkie i strome ku dolinom, zaś od północno-wschodniej strony tworzą łagodniejsze brzegi z dolinami niewielkich potoków.Ze szczytu roztacza się bardzo rozległa panorama z dobrze widocznym masywem Wielkiej Rawki, Połoniny Wetlińskiej i grupą najwyższych bieszczadzkich szczytów określanych jako gniazdo Tarnicy i Halicza.

Szlakami na Połoninę Caryńską

Na Połoninę Caryńską możemy wyjść, a następnie z niej zejść następującymi trasami:

  • szlakiem czerwonym (Główny Szlak Beskidzki), na odcinku Ustrzyki Górne – Połonina Caryńska – Brzegi Górne.
  • szlakiem zielonym – Przysłup Caryński – Połonina Caryńska – Przełęcz Wyżniańska – Mała Rawka
  • ścieżką przyrodniczą ,,Buk” biegnącą wzdłuż szlaków pieszych, wchodzących w skład ścieżek przyrodniczych w Bieszczadzkim Parku Narodowym.

Trasa przyrodniczej ścieżki prowadzi przez Ustrzyki Górne – Połonina Caryńska – Brzegi Górne oraz Przełęcz Wyżniańska – Połonina Caryńska

Okolice Połoniny Caryńskiej są dość dobrze zorganizowane pod względem turystycznym. Na Przysłupiu Caryńskim znajduje się malowniczo położone schronisko studenckie Politechniki Warszawskiej „Koliba” (ok. 777 m n.p.m.). Schronisko to zostało zbudowane w w latach 1972-1974. W 2010 roku, po gruntownej przebudowie, otworzono go ponownie oferując miejsca noclegowe, jak również możliwość rozbicia namiotu.

Środowisko przyrodnicze

Połonina Caryńska wyróżnia się szczególnym środowiskiem przyrodniczym, stwierdzono występowanie tu takich gatunków roślin jak: zaraza macierzankowa, tocja alpejska, turzyca dacka i tojad bukowiński, które występują w Bieszczadach Zachodnich. Można spotkać też tu ciekawe gatunki zwierząt –  między innymi żmije, niedźwiedzie, rysie, żbiki, wilki oraz stada jeleni karpackich.Połonina Caryńska jest objęta ochroną w ramach Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Słoneczna Kraina